امکان مکانیزم تهاتر کالا با کالا برای شرکت‌های کوچک و متوسط به صورت تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم

امکان مکانیزم تهاتر کالا با کالا برای شرکت‌های کوچک و متوسط به صورت تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

اشتراک گذاری