اعلام نظر در خصوص بررسی چالش‌های طرح گواهی اعتبار مولد (گام) از منظر واحدهای تولیدی