اعلام علاقمندی شرکتهای اسپانیایی برای فروش دستگاههای استحلال آب