اعلام زمان قطعی برگزاری آیین نامه اختتامیه پنجمین طرح و جشنواره ملی حاتم