اعزام هیات تجاری به همراه آقای مهندس شافعی به کشورهای بلژیک و لوکزامبورگ‎