اعزام هیاتی به سرپرستی ریاست محترم اتاق ایران در همراهی با وزیر امور خارجه کشورمان به کشورهای کرواسی، مجارستان، بوسنی و صربستان