اطلاع رسانی نامه ریاست محترم اتاق ایران در خصوص”محدودیت‌های ترددی اعمال شده در کشور و دغدغه های فعالان اقتصادی در این خصوص، همچنین پیشنهاد ارائه شده اتاق ایران به منظور رفع این مشکل”

اطلاع رسانی نامه ریاست محترم اتاق ایران در خصوص”محدودیت‌های ترددی اعمال شده در کشور و دغدغه های فعالان اقتصادی در این خصوص، همچنین پیشنهاد ارائه شده اتاق ایران به منظور رفع این مشکل”

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

اشتراک گذاری