اطلاع رسانی نامه بانک ملی ایران در خصوص واگذاری 100 ٪ سهام شرکت آب معدنی داماش گیلان (سهامی عام)