اطلاع رسانی نامه اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با موضوع” کان لم یکن نمودن بندهای 1، 5، 6، 8 بخشنامه فوق الذکر، و ابلاغ مهلت‌های مقرر در خصوص ورود کالا”

اطلاع رسانی نامه اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با موضوع” کان لم یکن نمودن بندهای 1، 5، 6، 8 بخشنامه فوق الذکر، و ابلاغ مهلت‌های مقرر در خصوص ورود کالا”

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

اشتراک گذاری