اطلاع رسانی مصوبه شماره 550 شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت تبلیغات محصولات و خدمات داخلی در شبکه‌های ماهواره ای فارسی زبان