اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت اتاق ایران درخصوص رفع ممنوعیت واردات دو محصول هندوانه و خربزه از تمام نقاط مرزی توسط وزارت کشاورزی عراق