اطلاع رسانی در خصوص همایش آنلاین روابط تجاری ایران و افغانستان