اطلاع رسانی در خصوص تکمیل پرسشنامه‌ی چالش‌های کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی در سامانه بهین‌یاب