اطلاع رسانی در خصوص توافق با سازمان بنادر و دریانوردی در راستای شفاف سازی، تسهیل وصول و هدفمند نمودن تخفیفات مترتب بر کالاهای کانتینری صادراتی