اطلاع رسانی در خصوص تسهیل شرایط اخذ کارت بازرگانی برای شرکت‌های دانش بنیان