اطلاع رسانی در خصوص تسهیل بهره گیری از ظرفیت اوراق گام در راستای تامین مالی زنجیره تولید خطاب به قائم مقام محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران