اطلاع رسانی در خصوص اعلام و ارسال “معرفی و اعلام قوانین، تصویب نامه‌ها، و ….که موجب ایجاد فساد و مشکل و اخلال در روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند

اطلاع رسانی در خصوص اعلام و ارسال “معرفی و اعلام قوانین، تصویب نامه‌ها، و ….که موجب ایجاد فساد و مشکل و اخلال در روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

اشتراک گذاری