اطلاع رسانی در خصوص آغاز به کار خط کشتیرانی خزر در استان آستاراخان روسیه