اطلاع رسانی درخصوص پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماداگاسکار