اطلاع رسانی درخصوص سودجویی کلاهبرداران به بهانه صدور کارت سلامت