اطلاع رسانی درخصوص برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق مورخ 1 لغایت 5 تیرماه 1400