اطلاع رسانی به تشکل ها در خصوص پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی افغانستان – کابل (آذر99)