اطلاع رسانی به تشکل ها در خصوص برگزاری نمایشگاه رینوتکس2020