اطلاع رسانی به تشکل ها در خصوص اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهادی کشور را از تاریخ 10 لغایت 13 شهریور ماه 1400 در محل مصلی بزرگ امام خمینی(ره)