اطلاع رسانی به تشکل ها در خصوص اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهادی کشور را از تاریخ 3 لغایت 6 خرداد ماه 1400 در محل مصلی بزرگ امام خمینی(ره)