اطلاع رسانی- برگزاری مراسم گرامیداشت روز ملی کیفیت 18 آبان 1400