اطلاع رسانی برنامه نمایشکاه اوراسیا- اطلاعات تکمیلی تشکل ها