اطلاع رسانی با موضوع “پرداخت مشوق‌های صادراتی مندرج در بند (5)بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 1399، که توسط معاون اول محترم رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ گردیده است” (تشکل ها)

اطلاع رسانی با موضوع “پرداخت مشوق‌های صادراتی مندرج در بند (5)بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 1399، که توسط معاون اول محترم رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ گردیده است” (تشکل ها)

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید

اشتراک گذاری