اطلاع رسانی اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک ایران و ویتنام