درباره ما

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 1340/11/30تأسيس شد و در تاريخ  1341/10/23 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 1341/8/22در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 1341/11/13چاپ گرديده است

فرم ثبت نام در سمینار

اخبار و رویدادها
کمیته ها

نشست دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و تجارت با امارات

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.  

ادامه مطلب

طرح فروش کارت تبریک نوروزی محک

در بهاری که بار دیگر، سرودن ترانه تازگی با موسیقی رویش دوباره طبیعت است، سبز وآزاد با نیت [...]

ادامه مطلب

ماسک سه لایه پزشکی

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب