فرا ساحل صف


Saff2

موضوع شرکت عبارت است از انجام کلیه کارهای پیمانکاری ساخت و نصب و راه اندازی تأسیسات و سازه های فرا ساحلی (OFFSHORE) تعمیر و بازسازی تأسیسات و سازه های دریائی، نصب خطوط لوله دریائی، عملیات غواصی، ساخت و تعمیر انواع کشتی و شناور های دریائی و نجات شناورها، احداث مجتمع های پالایشی، تاسیسات بالادستی روزمینی نفت و گاز و تأسیسات صنعتی جزایر و سواحل، و انجام کلیه کارهای طراحی و مهندسی مرتبط با فعالیت های شرکت و تأسیس کارخانه و ایجاد تأسیسات و تجهیزات لازم و بهره برداری از آن جهت اهداف فوق .