خوش آمدید

انجمن صنفی شرکت های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران
کمیته ها

کمیته ها

انحمن دارای 6 کمیته ی تخصصی و 7 کمیته ی عمومی می باشد.

بیشتر ›
خدمات

خدمات

انجمن در زمینه های مرتبط به ارائه خدمات به سازمان ها و نهاد ها، اعضاء، کارفرمایان می پردازد.

بیشتر ›
انتشارات

انتشارات

انجمن اقدام به انتشار دو نشریه به نام های توسعه و خبرنامه انحمن می نماید تا نیازها و اخبار صنفی مرتبط را به طور مستمر در اختیار اعضاء خود و فعالین این صنف قرار دهد.

بیشتر ›

انجمن در یک نگاه

انجمن از به هم پیوستن و تجمع شرکت‏های پیمانکاری ایرانی که زمینه‏ ی فعالیت آنان لااقل یکی از موارد مشروح در بخش خدمات به اعضاء Services to members میباشد و به منظور بهبود روابط فیمابین، احقاق حقوق مشترک، ارتقاء نقش و جایگاه صنفی و حرفه ‏ای، و توسعه و تأمین منافع ملی گرد هم آمده ‏اند تشکیل شده است

خبر ویژه

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

پیام روز

The ladder of success is best climbed by stepping on the rungs of opportunity.

Ayn Rand