درباره ما

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 1340/11/30تأسيس شد و در تاريخ  1341/10/23 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 1341/8/22در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 1341/11/13چاپ گرديده است

فرم ثبت نام در سمینار

اخبار و رویدادها
کمیته ها

دوره آموزشی تخصصی کف سازی و روسازی بتنی

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

نظرخواهی از تشکلها در خصوص «تفکیک وزارت راه و شهرسازی» و تشکیل دو وزارتخانه مجزا

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

ابلاغ سند سیاست های صنعتی ایران

برا ی دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.  

ادامه مطلب

تعطیلی سندیکا

با سلام ، با توجه به تعطیلی شش روزه ابلاغی از سوی ستاد ملی کرونا برای ادارات دولتی و [...]

ادامه مطلب