کاربردکار


آرم شرکت 2

تاسیس: 1370

رتبه1 در رشته تأسيسات و تجهيزات ، رتبه 1 در رشته ابنيه ، رتبه 5 آب و صنعت و معدن

فعالیت­های تخصصی: تاسیسات و تجهیزات مراکز بیمارستانی و بهداشتی درمانی، مراکز دانشگاهی و اداری، هتل­ها، ساختمان­های بلند مرتبه تجاری و اداری و مسکونی، احداث تصفیه خانه­های آب و  فاضلاب صنعتی و  بهداشتی، تاسیسات و تجهیزات کارخانه­های صنعتی

دارنده گواهی نامه­های تضمین کیفیت ISO و گواهی HSE

عضو سندیکای شركت­هاي تاسيساتي و تجهيزاتي

عضو سندیکای شركت­هاي ساختماني
عضو اتاق بازرگانی ، صنایع معادن وکشاورزی ایران
عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و فرانسه