وزان


Vazan Logo2

شرکت وزان در سال 1363 تاسیس و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته های ابنیه ، تاسیسات ، آب و راه می باشد. پروژه های اجرا شده توسط این شرکت طیف وسیعی از فعالیت های عمرانی از قبیل فضاهای درمانی ، آموزشی و اداری، شهرک سازی و انبوه سازی، ورزشگاه، کارخانجات صنعتی، کانالهای هدایت آب و تاسیسات زیر بنایی حمل و نقل عمومی را شامل می شود.

رسته ساختمان:

رشته ابنیه (پایه 1)

رشته تاسیسات و تجهیزات(پایه2)

رسته آب:

زیر رشته خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب (پایه2)