مهندسی و خدمات ساختمانی بهکار انجام


2

 

شرکت مهندسی بهکار انجام در سال 1373 با مدیریت آقای محمد صاحب الزمانی به ثبت رسید.شرکت دارای مهندسین و تکنسین های کار آزموده با تجربه و پرسنل دارای سابقه کار به تعداد بیش از 400 نفر می باشد.

از ابتدای تاسیس تا کنون بیش از 70 مورد پروژه تاسیساتی و طراحی و مهندسی را به اتمام رسانده است.

شرکت دارای رتبه بندی تاسیسات و تجهیزات و ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران می باشد.

شرکت بهکار انجام دارای استانداردهای بین المللی مدیریت یکپارچه ISO9001  و ISO 14001 و  OHSAS 18001  می باشد.

عضویت در انجمن صنفی شرکتهای پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران از سال 1380.

عضویت در کمیته تاسیسات و تجهیزات ابنیه از سال 1382 در انجمن صنفی شرکت های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صننعتی ایران.

عضویت در کمیته نگهداری و راهبری تاسیسات از سال 1383 در انجمن صنفی شرکت های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران.

از سال 1383 عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می باشد.

عضویت در انجمن صنفی شرکت های خدماتی تنظیفات و تامین نیروی انسانی وزارت کار و امور اجتماعی از سال 1383

عضویت در انجمن نگهداری و تعمیرات ایران.

عضویت مدیر عامل شرکت در هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران.

  • رسته و رشته کاری شرکت

طراحی،مشاوره،پیمانکاری نصب و اجرای سیستم‌های تأسیسات، مکانیکال و الکتریکال و هم‌چنین کلیه امور تأسیسات بیمارستانی شرکت در مناقصات و مزایدات سازمان‌ها