رژیان پی


شرکت رژیان پی بمنظور مشارکت در عمران و آبادانی و سازندگی کشور و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور در سال 1381 با حضور برخی مهندسین و مدیران که تا قبل از آن تجارب گسترده ای را در پروژه های عمرانی و مهندسی در سراسر کشور اندوخته داشته اند با هدف اعتلا و بالندگی تجربه و تخصص در قالب شرکت ساختمانی تاسیساتی نفت و گاز و آب با موضوع ساخت و اجرا و مطالعه، محاسبه و طراحی متره و برآورد مدیریت نظارت کنترل و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی و عمرانی، صنعتی، مسکونی، بیمارستان ها، تجاری، آموزشی ، نمایشگاهی ، فرهنگی، تأسیسات آب و فاضلاب شهری، محوطه سازی، ابنیه فنی، تأسیات شهری و راه سازی ، امور پیمانکاری مربوط به تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاه های نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز سازه های دریایی نفت و گاز  تاسیس گردید.

 

رشته رتبه
ساختمان و ابنیه        یک

تأسیسات و تجهیزات         

یک
نفت و گاز                        پنج
آب پنج