راهبردسازه


New Design-Final-Curve.cdr

شرکت راهبرد سازه به عنوان بزرگترین شرکت در گروه صنعتی راهبرد سازه در سال 1376 بوسیله گروهی از مهندسین و متخصصان نفتی که دارای سوابق متعددی در زمینه های مختلف بودند تشکیل گردید.

شرکت راهبرد سازه  با دارا بودن رتبه 1 نفت و گاز کلیه فعالیت‌ های مورد نیاز از مهندسی تا ساخت، خرید و اجرای پروژه ها را بصورت EPC و برای کارفرما های دولتی در پروژه‌ های نفت و نیرو ارائه نموده است.

مدیریت عامل و عضو هیئت مدیره شرکت راهبرد سازه  آقای دکتر کوروش رحمانی فرد دارای مدرک دکترا مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران می باشند.