اسپاک


arm2

شرکت اسپاک با بیش از 40 سال سابقه در زمینه های طراحی ، تامین اقلام و اجرای سیستم های ارتینگ، حفاظت در برابر ضربه سیستم صاعقه و حفاظت در برابر فراتاخت های ولتاژ (Surge Protection)  ناشی از سوئیچینگ فعالیت می نماید.

طراحی، تامین اقلام و اجرای سیستم های حفاظت کاتدیک و تامین تجهیزات ایمنی ، تجهیزات هوانوردی و ناوبری و بیسیم های مخابراتی نیز از خدمات جدید شرکت اسپاک می باشد.

رسته و رشته کاری شرکت:

  • سیستم حفاظت در برابر صاعقه
  • سیستم حفاظت در برابر فرا تاخت ولتاژ
  • سیستم حفاظت کاتدیک
  • سیستم های شیلدینگ
  • تجهیزات مکانیک