کمیته آب و فاضلاب

piran

اهداف :

  1. افزایش تعامل با وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
  2. بررسی و اصلاح فهرست های بهای مرتبط با رشته آب و فاضلاب
  3. پیگیری مشکلات شرکتهای فعال در زمینه صنعت آب و فاضلاب