نحوه ی عضویت

 

 

 

مدارک مورد نياز جهت تقاضاي عضويت در سنديکای شرکتهاي تاسيساتی و صنعتي ايران

جهت عضویت در سندیکا لازم است مدارک ذیل بهمراه  نامه درخواست عضویت شرکت  تهیه و به دبير خانه سنديکا تحویل گردد ( در متن نامه ضمن درخواست عضویت ، یکی از اعضای هیات مدیره با اعلام شماره تلفن همراه  جهت پیگیری مراحل عضویت معرفی و ساعات کار شرکت جهت بازدید از شرکت اعلام گردد ) ، ضمناً کلیه مدارک باید دارای امضای مدیرعامل و مهر شرکت باشد .

 • تکميل فرم های شماره ( 1 ) الی ( 3 ).
 • تصویر اظهارنامه ثبت شرکت ( شرکتنامه ) و اساسنامه شرکت .
 • تصویر روزنامه های رسمی تأسیس شرکت ، آخرین انتخاب اعضای هیات مدیره و آخرین تغییرات  شرکت ( آدرس ، سرمایه ، نوع ثبتی ، موضوع شرکت ) .
 • تصويرآخرین صورتجلسه مجمع عمومی شرکت بهمراه آخرین وضعیت سهام هریک از شرکای شرکت.
 • تصویر کارت ملی ، شناسنامه و کارت پایان خدمت بهمراه تصویر برابر اصل شده مدرک تحصیلی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت .
 • تصوير مفاصا حساب بیمه و متن قرارداد مربوط به کارهای انجام شده شرکت (حداقل سه مورد شاخص).
 • تصوير قراردادهاي دردست اجرا بهمراه آخرین صورت وضعیت .
 • تصویر آخرین گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری شرکت از سازمان برنامه و بودجه .
 • جهت شرکتهای ارائه دهنده خدمات نگهداری و تعمیرات ارائه گواهینامه تعیین صلاحیت وزارت کار الزامیست .
 • تصوير دو روی کارت بازرگانی يا کارت عضويت در اتاق بازرگانی ( جهت عضويت در سندیکا داشتن کارت بازرگانی و يا کارت عضويت در اتاق بازرگانی الزامی است ) .
 • تسلیم دو فقره چک یکی به مبلغ  000ر000ر96 (نود و شش ميليون) ريال  بابت وروديه  و دومی به مبلغ  000ر000ر48 (چهل و هشت میلیون) ریال بابت علی الحساب حق عضویت ثابت سال جاری .
 • کليه مراحل رسيدگي و بازديد توسط سنديکا رايگــان می باشد و درصورت عدم پذيرش عضویت شرکت ، مبالغ فوق مسترد خواهد شد .

در صورت تأیید عضویت ، مبلغ حق عضویت ثابت طبق مصوبه مجمع عمومی  و حق عضویت غیرمقطوع  بر اساس رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه کشور و یا سازمان مدیریت استانها تعیین و اعلام میگردد. بدیهی است پس از واریز و تسویه حق عضویت ، گواهی عضویت شرکت صادر و به مدیرعامل شرکت تحویل میگردد.

توضیح : حق عضویت ثابت برای سال 1399 برابر چهلو هشت میلیون ریال تعیین شده و حق عضویت غیرمقطوع برای پایه های پنج تا یک به ترتیب 20 ، 40 ، 60 ، 80 و 100 درصد مبلغ حق عضویت ثابت میباشد .

در صورت نياز به هرگونه توضيح با دبیرخانه سندیکا به شماره 22083959-22083420 تماس حاصل فرمائيد.

 

دریافت فرم ها