مشاورین

زمان حضور مشاورین در انجمن
نام و نام خانوادگی نوع مشاوره روز زمان
آقای باغگلی سازمان برنامه – امور رتبه بندی و ….. یکشنبه – دوشنبه صبح تا عصر
آقای نیکنام وزارت کار وتامین اجتماعی سه شنبه صبح
آقای برجیان حقوقی سه شنبه بعداز ظهر
آقای نقوی بیمه های فردی و تکمیلی چهارشنبه بعداز ظهر
خانم صیادی بانکی چهارشنبه صبح تا عصر فرمهای بانکی