خدمات اعضا

جهت دریافت تعهد نامه اعضای هیات مدیره و امتیاز آوران (مورد استفاده در فرایند تشخیص صلاحیت سازمان برنامه و بودجه کشور یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ) روی لینک مربوطه کلیک فرمائید.

تعهدنامه هیات مدیره و امتیازآوران تهران

تعهدنامه هیات مدیره و امتیازآوران کشور