نامه رئیس محترم اتاق بازرگانی ، صنایع، معائن و کشاورزی ایران و ضمائم آن در خصوص چگونگی استفاده از نشان حلال و سازمانهای دارای مجوز ارائه خدمات در این زمینه

نامه رئیس محترم اتاق بازرگانی ، صنایع، معائن و کشاورزی ایران و ضمائم آن در خصوص چگونگی استفاده از نشان حلال و سازمانهای دارای مجوز ارائه خدمات در این زمینه

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

اشتراک گذاری