تخصص زمین نیروگاه سمپور به نیروگاه LNG در کشور سریلانکا