اطلاع رسانی به تشکل ها در خصوص ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر بغداد پایتخت عراق را در فاصله زمانی 6 لغایت 9 اسفند ماه سال جاری