اطلاع رسانی به تشکلها در خصوص تشکیل پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی دمشق/سوریه