Ismeic-logo

درباره ما

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 1340/11/30تأسيس شد و در تاريخ  1341/10/23 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 1341/8/22در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 1341/11/13چاپ گرديده است

خبر ویژه

قابل توجه اعضای محترم:Ismeic-logo برای عضویت در کانال تلگرام سندیکا بر روی لینک زیر کلیک فرمائید.

https://telegram.me/IIsmeic

اخبار و رویدادها
کمیته ها

برگزاری جشن امین الضرب

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

نشست چشم انداز اقتصاد ایران و جهان 2020

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

آیین نامه روش کار شورای فنی استان

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

جلسه با هیات تجاری ایتالیایی

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب